12.png

DUITSE DEELSTATEN

duitsland

Disclaimer
COPYRIGHT


Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van deze website van

WEST MEDIA GmbH (teksten, afbeeldingen, foto´s, ontwerpen en

andere zaken) zijn beschermd door copyright en andere beschermende

wetten.

Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van WEST MEDIA GmbH

is het niet toegestaan om delen van deze website te gebruiken in andere

websites of voor einige andere toepassing. Deze website kann gegevens

bevatten die zijn beschermd door copyright en door andere wet- of regelgeving

inzake copyright van derden en deze zijn derhalve dienovereenkomstig

beschermd.  

VERANTWOORDING / AANSPRAKELIJKHEID

WEST MEDIA GmbH heeft deze website met zorgvuldigheid ontworpen

en samengesteld naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de

website en de darin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de

bezoeker ervan. Claims t.a.v. schade en garantie veroorzaakt door mogelijk

onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten.

WEST MEDIA GmbH is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk

voor schade (ook niet voor indirecte en / of gevolgschade) die kan voortvloeien

uit bezoek en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen.

VERWIJZINGEN NAAR ANDERE WEBSITES

Deze website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites welke worden

beheerd door derden. WEST MEDIA GmbH is niet verantwoordelijk voor

de inhoud van deze andere websites.
 

Datenschutz

This website uses cookies to make your browsing experience more efficient and enjoyable. More information